+
عید نوروز مبارک

File Certs-Qcn-NVRAM

مخفف Certificate و به معنی مجوز یا گواهینامه است که در آن اطلاعات شبکه و سریال (IMEI) قرار دارد .

قبل رایت فایل Cert باید ابتدا EFS دستگاه را ریست کنید .

برای استفاده از فایل Cert باید دستگاه روت باشد .

فایل های Cert بر اساس Key ID است ، مدل هایی که Key ID آنها یکسان است میتوانید از فایل های Cert برای یکدیگر استفاده کنید

file Certs-Qcn-NVRAM
بعد از رایت فایل Cert اطلاعات شبکه فایل Cert به دستگاه شما انتقال پیدا می کند .

فایلهای این مجموعه فایل توسط تیم نید فایل موبایل از گوشیهای مختلف رید گرفته شده.

فروشگاه نید فایل موبایل
0
error: Content is protected !!