فروشگاه نید فایل موبایل

فایل دامپ Samsung G532G J2 Prime حل مشکل خاموشی بعد از فلش بعد از پروگرام هارد

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت محصول : 200,000 ریال

200,000 ریال – خرید
8 خرید نسخه : 1.0

فایل دامپ Samsung G532G J2 Prime

 

فایل دامپ Samsung G532G J2 Prime

حل مشکل خاموشی بعد از فلش

بعد از پروگرام هارد با فایل pit و فایل bl یا همان بوت از طریق ایزی جیتک پلاس هارد رو پارتیشن بوت کنید

EMMC_ROM1_H8G4u_552025124_00000000_10000000

EMMC_ROM2_H8G4u_552025124_00000000_00400000

EMMC_ROM3_H8G4u_552025124_00000000_00400000

H8G4u_20E73C24_20170729_120607

فایل توسط تیم ما رید گرفته شده و کاملا تست شده میباشد.

فایل دامپ Samsung G532G J2 Prime

EMMC CID : 90014A4838473475920120E73C245414
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFE78A40002A
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 05/2017  Rev.0x1
EMMC NAME: H8G4u  , S/N:  ۵۵۲۰۲۵۱۲۴
EMMC NAME (HEX): 48384734752000
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x48.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
———————————————

فایل دامپ Samsung G532G J2 Prime
Backup saved: H8G4u _ 552025124_20170729_1210.extcsd
Warning! Disk size is smaller than the main header indicates! Loading
Caution: invalid backup GPT header, but valid main header!
Caution! After loading partitions, the CRC doesn’t check out!
Warning! Main and backup partition tables differ!n
Warning! One or more CRCs don’t match. You should repair the disk!
Partition table scan:
GPT: damaged
Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT.
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Real (Hardware) Disk/Image size: E90000 sectors 7.3 GiB
Soft (Partitioned) Disk/Image size: E8FFDD sectors 7.3 GiB
Logical sector size: 0x200  bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
First usable sector: 34
Last usable sector: 15269887
Found Data areas (firmware parts) count is: 30
Partition info successfully found
———————————————
P0 (BOTA0) [0x400000 0x400000] Size: 4.0MB
P1 (NVRAM) [0x800000 0x800000] Size: 8.0MB
P2 (LK) [0x1000000 0x200000] Size: 2.0MB
P3 (BOTA1) [0x1200000 0x200000] Size: 2.0MB
P4 (SECRO) [0x1400000 0x700000] Size: 7.0MB
P5 (SECCFG) [0x1b00000 0x80000] Size: 512.0KB
P6 (EFUSE) [0x1b80000 0x80000] Size: 512.0KB
P7 (TEE1) [0x1c00000 0x600000] Size: 6.0MB
P8 (BOTA2) [0x2200000 0x600000] Size: 6.0MB
P9 (EFS) [0x2800000 0x800000] Size: 8.0MB
P10 (NVDATA) [0x3000000 0x2000000] Size: 32.0MB
P11 (PARAM) [0x5000000 0x800000] Size: 8.0MB
P12 (RECOVERY) [0x5800000 0x1000000] Size: 16.0MB
P13 (BOOT) [0x6800000 0x1000000] Size: 16.0MB
P14 (MD1IMG) [0x7800000 0x2000000] Size: 32.0MB
P15 (MD1DSP) [0x9800000 0x400000] Size: 4.0MB
P16 (KEYSTORE) [0x9c00000 0x800000] Size: 8.0MB
P17 (OMEKEYSTORE) [0xa400000 0x380000] Size: 3.500MB
P18 (PROINFO) [0xa780000 0x280000] Size: 2.500MB
P19 (PARA) [0xaa00000 0x80000] Size: 512.0KB
P20 (PERSISTENT) [0xaa80000 0x80000] Size: 512.0KB
P21 (STEADY) [0xab00000 0x100000] Size: 1.0MB
P22 (PROTECT1) [0xac00000 0x800000] Size: 8.0MB
P23 (PROTECT2) [0xb400000 0x800000] Size: 8.0MB
P24 (RESERVE2) [0xbc00000 0x400000] Size: 4.0MB
P25 (SYSTEM) [0xc000000 0xc0800000] Size: 3.7GB
P26 (CACHE) [0xcc800000 0x19000000] Size: 400.0MB
P27 (HIDDEN) [0xe5800000 0x3c00000] Size: 60.0MB
P28 (-1) [0xa6005a0060005a00 0x240084006e007200] Size: 2359428.0TB
—— Android information ——
Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x000C000000 (3.7GB)
Build ID:  MMB29T
Display Build ID:  MMB29T.G532GDXU1APK4
Release ID:  ۶٫۰٫۱
Device Model:  SM-G532G
Device Name:  grandppltedx
Architecture ABI:  armeabi-v7a
Device manufacturer:  samsung
Device Platform:  mt6737t
Product ID:  grandpplte
Build Description:  grandppltedx-user 6.0.1 MMB29T G532GDXU1APK4 release-keys
Samsung CPU:  MT6737T
———————————————
Done.

بازدید : 1,539 views بار دسته بندی : تاريخ : 29 جولای 2017 به اشتراک بگذارید :

CLOSE
CLOSE
درخواست هایSQL :200. زمان تولید:0٫945 ثانیه. مصرف حافظه:59.57 mb