نید فایل موبایل

دانلود آخرین به روز رسانیOctopus Box Samsung Software v.2.5.7

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
دانلود آخرین به روز رسانیOctopus Box Samsung Software v.2.5.7Reviewed by Needfile on Aug 13Rating: 4.0

Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.0.4

 

دانلود آخرین به روز رسانیOctopus Box Samsung Software v.2.5.7

 

We have added reading of u***** codes using server for a range of devices based on Qualcomm CPUs with new security.

Also added support for Galaxy J5 2017 and Galaxy J7 2017 series!

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.5.7 Release Notes:

🐙 Added support for the following devices:

– SM-A9000 – added Read Codes via server**.
– SM-A9100 – added Read Codes via server**
– SM-A910F – added Read Codes via server**
– SM-A910FD – added Read Codes via server**

– SM-C5000 – added Read Codes via server**.
– SM-C5010 – added Read Codes via server**
– SM-C5018 – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-C7000 – added Read Codes via server**
– SM-C7010 – added Read Codes via server**
– SM-C7018 – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-C9000* – added Read Codes via server**
– SM-C900F* – added Read Codes via server**
– SM-C900Y* – added Read Codes via server**
– SM-C9008* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G1600* – added Read Codes via server**

– SM-G5510* – added Read Codes via server**
– SM-G5520* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G6100* – added Read Codes via server**

– SM-G891A* – added Read Codes via server**
– SM-G892A* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G9300 – added Read Codes via server**
– SM-G9308 – added Read Codes via server**
– SM-G930V – added Read Codes via server**
– SM-G930A – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-G930AZ – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-G9350* – added Read Codes via server**
– SM-G935V – added Read Codes via server**
– SM-G935A – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G9500* – added Read Codes via server**
– SM-G9508* – added Read Codes via server**
– SM-G950U* – added Read Codes via server**
– SM-G950U1* – added Read Codes via server**
– SM-G950W* – added Read Codes via server**
– SM-G9550* – added Read Codes via server**
– SM-G955U* – added Read Codes via server**
– SM-G955U1* – added Read Codes via server**
– SM-G955W* – added Read Codes via server**

– SM-J3110* – added Read Codes via server**
– SM-J3119* – added Read Codes via server**
– SM-J3119S* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320NO* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320Y* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320V* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320YZ* – added Read Codes via server**
– SM-J320ZN* – added Read Codes via server**
– SM-J327V* – added Read Codes via server**
– SM-J327VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J3308* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-J5108* – added Read Codes via server**
– SM-J510F – added Read Codes via server**
– SM-J510FN – added Read Codes via server**
– SM-J510H – added Read Codes via server**
– SM-J510K – added Read Codes via server**
– SM-J510L – added Read Codes via server**
– SM-J510MN – added Read Codes via server**
– SM-J510S – added Read Codes via server**
– SM-J510UN – added Read Codes via server**
– SM-J510FQ – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J510GN – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-J727V* – added Read Codes via server**
– SM-J727VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-T818* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-T818A* – added Read Codes via server**
– SM-T818T* – added Read Codes via server**
– SM-T818V* – added Read Codes via server**
– SM-T818W* – added Read Codes via server**
– SM-T825* – added Read Codes via server**
– SM-T825Y* – added Read Codes via server**

– SCV33* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SCV35* – added Read Codes via server**
– SCV36* – added Read Codes via server**
– SC-02J* – added Read Codes via server**
– SC-03J* – added Read Codes via server**
– SM-W2017* – added Read Codes via server**

– SM-J530F – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530FM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530G – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530GM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530K – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530L – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530YM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530Y – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730F – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730FM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730GM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in 

DOWNLOAD

بازدید : 146 views بار دسته بندی : Octoplus Samsung تاريخ : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :

CLOSE
CLOSE
درخواست هایSQL :188. زمان تولید:0٫382 ثانیه. مصرف حافظه:41.3 mb