فروشگاه نید فایل موبایل

دانلود آخرین به روز رسانی Samsung Tool PRO 29.1 باز هم برای اولین بار توسط تیم Z3X

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود آخرین به روز رسانی Z3x SamsungToolPRO 29.0

 

 

دانلود آخرین به روز رسانی Samsung Tool PRO 29.1

دانلود آخرین به روز رسانی Samsung Tool PRO 29.1

 

 

 

Samsung Tool PRO 29.1

Added:

Addition support added for some old phones, read codes via server, 
most of them can be unlocked direct or after modem downgrade,
but if you don’t want play with it, you can read codes now via server using credits.

– support 403SC (Direct READ codes via server)
– support 404SC (Direct READ codes via server)
– support SM-A3000 (Direct READ codes via server)
– support SM-A3009 (Direct READ codes via server)
– support SM-A300F (Direct READ codes via server)
– support SM-A300FU (Direct READ codes via server)
– support SM-A300G (Direct READ codes via server)
– support SM-A300H (Direct READ codes via server)
– support SM-A300HQ (Direct READ codes via server)
– support SM-A300M (Direct READ codes via server)
– support SM-A300XU (Direct READ codes via server)
– support SM-A300XZ (Direct READ codes via server)
– support SM-A300Y (Direct READ codes via server)
– support SM-A300YZ (Direct READ codes via server)
– support SM-A5000 (Direct READ codes via server)
– support SM-A5009 (Direct READ codes via server)
– support SM-A500F (Direct READ codes via server)
– support SM-A500F1 (Direct READ codes via server)
– support SM-A500FQ (Direct READ codes via server)
– support SM-A500FU (Direct READ codes via server)
– support SM-A500G (Direct READ codes via server)
– support SM-A500H (Direct READ codes via server)
– support SM-A500HQ (Direct READ codes via server)
– support SM-A500K (Direct READ codes via server)
– support SM-A500L (Direct READ codes via server)
– support SM-A500M (Direct READ codes via server)
– support SM-A500S (Direct READ codes via server)
– support SM-A500W (Direct READ codes via server)
– support SM-A500Y (Direct READ codes via server)
– support SM-A500YZ (Direct READ codes via server)
– support SM-A500XZ (Direct READ codes via server)
– support SM-A5100 (Direct READ codes via server)
– support SM-A7000 (Direct READ codes via server)
– support SM-A7009 (Direct READ codes via server)
– support SM-A700FD (Direct READ codes via server)
– support SM-A700H (Direct READ codes via server)
– support SM-A700K (Direct READ codes via server)
– support SM-A700L (Direct READ codes via server)
– support SM-A700S (Direct READ codes via server)
– support SM-A700YD (Direct READ codes via server)
– support SM-A7100 (Direct READ codes via server)
– support SM-A8000 (Direct READ codes via server)
– support SM-E500F (Direct READ codes via server)
– support SM-E500H (Direct READ codes via server)
– support SM-E500M (Direct READ codes via server)
– support SM-E500YZ (Direct READ codes via server)
– support SM-E7000 (Direct READ codes via server)
– support SM-E7009 (Direct READ codes via server)
– support SM-E700F (Direct READ codes via server)
– support SM-E700H (Direct READ codes via server)
– support SM-E700M (Direct READ codes via server)
– support SM-G3608 (Direct READ codes via server)
– support SM-G3609 (Direct READ codes via server)
– support SM-G360AZ (Direct READ codes via server)
– support SM-G360BT (Direct READ codes via server)
– support SM-G360F (Direct READ codes via server)
– support SM-G360FY (Direct READ codes via server)
– support SM-G360G (Direct READ codes via server)
– support SM-G360GY (Direct READ codes via server)
– support SM-G360M (Direct READ codes via server)
– support SM-G360T (Direct READ codes via server)
– support SM-G360T1 (Direct READ codes via server)
– support SM-G386T1 (Direct READ codes via server)
– support SM-G386W (Direct READ codes via server)
– support SM-G5108 (Direct READ codes via server)
– support SM-G5108Q (Direct READ codes via server)
– support SM-G5109 (Direct READ codes via server)
– support SM-G5306W (Direct READ codes via server)
– support SM-G5308W (Direct READ codes via server)
– support SM-G5309W (Direct READ codes via server)
– support SM-G530A (Direct READ codes via server)
– support SM-G530AZ (Direct READ codes via server)
– support SM-G530BT (Direct READ codes via server)
– support SM-G530F (Direct READ codes via server)
– support SM-G530FZ (Direct READ codes via server)
– support SM-G530H (Direct READ codes via server)
– support SM-G530M (Direct READ codes via server)
– support SM-G530T (Direct READ codes via server)
– support SM-G530T1 (Direct READ codes via server)
– support SM-G530W (Direct READ codes via server)
– support SM-G530Y (Direct READ codes via server)
– support SM-G6000 (Direct READ codes via server)
– support SM-G600FY (Direct READ codes via server)
– support SM-G7508Q (Direct READ codes via server)
– support SM-G7509 (Direct READ codes via server)
– support SM-G901F (Direct READ codes via server)
– support SM-J5007 (Direct READ codes via server)
– support SM-J5008 (Direct READ codes via server)
– support SM-J500F (Direct READ codes via server)
– support SM-J500FN (Direct READ codes via server)
– support SM-J500G (Direct READ codes via server)
– support SM-J500H (Direct READ codes via server)
– support SM-J500M (Direct READ codes via server)
– support SM-J500N0 (Direct READ codes via server)
– support SM-J500Y (Direct READ codes via server)
– support SM-J7008 (Direct READ codes via server)

دانلود آخرین به روز رسانی Samsung Tool PRO 29.1

DOWNLOAD

 

بازدید : 417 views بار دسته بندی : Z3x Samsung تاريخ : 14 آگوست 2017 به اشتراک بگذارید :

CLOSE
CLOSE
درخواست هایSQL :202. زمان تولید:0٫851 ثانیه. مصرف حافظه:59.49 mb