فروشگاه نید فایل موبایل

دانلود آخرین به روز رسانیOctopus Box Samsung Software v.2.5.7

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.0.4

 

دانلود آخرین به روز رسانیOctopus Box Samsung Software v.2.5.7

 

We have added reading of u***** codes using server for a range of devices based on Qualcomm CPUs with new security.

Also added support for Galaxy J5 2017 and Galaxy J7 2017 series!

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.5.7 Release Notes:

🐙 Added support for the following devices:

– SM-A9000 – added Read Codes via server**.
– SM-A9100 – added Read Codes via server**
– SM-A910F – added Read Codes via server**
– SM-A910FD – added Read Codes via server**

– SM-C5000 – added Read Codes via server**.
– SM-C5010 – added Read Codes via server**
– SM-C5018 – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-C7000 – added Read Codes via server**
– SM-C7010 – added Read Codes via server**
– SM-C7018 – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-C9000* – added Read Codes via server**
– SM-C900F* – added Read Codes via server**
– SM-C900Y* – added Read Codes via server**
– SM-C9008* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G1600* – added Read Codes via server**

– SM-G5510* – added Read Codes via server**
– SM-G5520* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G6100* – added Read Codes via server**

– SM-G891A* – added Read Codes via server**
– SM-G892A* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G9300 – added Read Codes via server**
– SM-G9308 – added Read Codes via server**
– SM-G930V – added Read Codes via server**
– SM-G930A – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-G930AZ – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-G9350* – added Read Codes via server**
– SM-G935V – added Read Codes via server**
– SM-G935A – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-G9500* – added Read Codes via server**
– SM-G9508* – added Read Codes via server**
– SM-G950U* – added Read Codes via server**
– SM-G950U1* – added Read Codes via server**
– SM-G950W* – added Read Codes via server**
– SM-G9550* – added Read Codes via server**
– SM-G955U* – added Read Codes via server**
– SM-G955U1* – added Read Codes via server**
– SM-G955W* – added Read Codes via server**

– SM-J3110* – added Read Codes via server**
– SM-J3119* – added Read Codes via server**
– SM-J3119S* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320NO* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320Y* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320V* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J320YZ* – added Read Codes via server**
– SM-J320ZN* – added Read Codes via server**
– SM-J327V* – added Read Codes via server**
– SM-J327VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J3308* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-J5108* – added Read Codes via server**
– SM-J510F – added Read Codes via server**
– SM-J510FN – added Read Codes via server**
– SM-J510H – added Read Codes via server**
– SM-J510K – added Read Codes via server**
– SM-J510L – added Read Codes via server**
– SM-J510MN – added Read Codes via server**
– SM-J510S – added Read Codes via server**
– SM-J510UN – added Read Codes via server**
– SM-J510FQ – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-J510GN – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-J727V* – added Read Codes via server**
– SM-J727VPP* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

– SM-T818* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SM-T818A* – added Read Codes via server**
– SM-T818T* – added Read Codes via server**
– SM-T818V* – added Read Codes via server**
– SM-T818W* – added Read Codes via server**
– SM-T825* – added Read Codes via server**
– SM-T825Y* – added Read Codes via server**

– SCV33* – added Read Codes via server**, Read/Write NVM, Write Firmware, Read PIT, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode
– SCV35* – added Read Codes via server**
– SCV36* – added Read Codes via server**
– SC-02J* – added Read Codes via server**
– SC-03J* – added Read Codes via server**
– SM-W2017* – added Read Codes via server**

– SM-J530F – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530FM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530G – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530GM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530K – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530L – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530YM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J530Y – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730F – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730FM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode
– SM-J730GM – added Direct U*****, Read/Write Security, Read/Write EFS, Enable Hidden Languages, Write Firmware, Read PIT, Reboot in 

DOWNLOAD

بازدید : 294 views بار دسته بندی : Octoplus Samsung تاريخ : 13 آگوست 2017 به اشتراک بگذارید :

CLOSE
CLOSE
درخواست هایSQL :201. زمان تولید:0٫761 ثانیه. مصرف حافظه:59.44 mb